Họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế Việt Nam-Vương quốc Bỉ