Hoàng Thúc Hào được bình chọn là Kiến trúc sư của năm 2015