HNX áp dụng cách tính mới cho UPCoM Index kể từ ngày 4/1