Hãng Uber chào đón chuyến taxi thứ 1 tỷ trên toàn thế giới