Hãng cung cấp xăng máy bay Nga mở rộng kinh doanh ở Việt Nam