Hai sàn tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch cuối năm