Hái khế vàng, trúng quà sang cùng dự án First Home Premium Quận 9