Hạ tầng xã hội tại dự án căn hộ cao cấp Gateway Thảo Điền SonKim Land được đầu tư rầm rộ.