Hạ tầng xã hội tại Đảo Kim Cương quận 2 được đầu tư rầm rộ. – du an bat dong san