Giám đốc IMF: Kinh tế thế giới 2016 sẽ “khá thất vọng”