Giá vàng trong nước xuống thấp nhất trong vòng 3 tháng qua