Giá vàng SJC giảm tới 430.000 đồng trong tháng Mười Hai