Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đồng loạt giảm trong tháng 11