Giá thiết kế thi công không gian phòng giám đốc cao cấp giá trị cao