Gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN-Bài 1: Cơ hội và thách thức