Giá dầu thế giới phục hồi tạm thời từ mức thấp nhất 12 năm