Giá dầu thế giới hưởng lợi nhờ dự đoán dự trữ dầu của Mỹ giảm