Giá dầu thế giới đảo chiều hạ sau báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ