Giá dầu châu Á nhích nhẹ trước thềm cuộc họp của OPEC