Gía cả thích hợp với lương bổng của người dân tại dự án căn hộ chung cư Thảo Điền Green Towers Đầu tư Bất động sản SIC