Giá bán với nhiều ưu đãi của căn hộ dự án La Cosmo