GDP của Đức lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 tỷ euro năm 2015