GDP của Cộng đồng ASEAN sẽ đạt 4.700 tỷ USD vào năm 2020