Gạch thông gió là sự giao thoa giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại