Eurogroup giải ngân khoản cứu trợ 2 tỷ euro dành cho Hy Lạp