Đức đề nghị đầu tư 12 tỷ euro vào ngành hóa dầu của Iran