Dự báo tăng lãi suất của Fed chi phối thị trường vàng thế giới