Dự án Verosa Park có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi