Dự án FLC Miami District Bình Định – Dự án vàng duy nhất tại Khu Nam