Dự án Empire City và những mổ xẻ về ưu điểm của nó