Dự án chung cư hạng sang River View Bình Dương Vẫn chưa có dấu hiệu “Hạ nhiệt”