Dự án chung cư hạng sang One Verandah và tiềm năng phát triển