Dự án chung cư hạng sang New City Đứa con cưng của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thuận Việt