Dự án chung cư cao cấp Hà Đô Green Lane nằm ở khu vực trọng yếu của TP.HCM