Dự án căn hộ One Verandah với thiết kế độc đáo sáng tạo