Doanh nghiệp BĐS ồ ạt lập mới: Chất lượng có tương đồng số lượng?