Deutsche Bank nộp phạt 31 triệu USD để tránh bị truy tố ở Mỹ