Đầu tư vô dự án Condotel AB Central Square sẽ được ngân hàng nào bảo trợ?