Đầu tư của EBRD vào Trung Á đạt kỷ lục 1,5 tỷ USD năm 2015