Đại Phúc Group khởi công thi công nhà cho khách hàng