Công trình Park Riverside và một số tin tức sơ lược