Có nên thiết kế thi công không gian khách sạn công năng tiện lợi