Chứng khoán Mỹ: Nhóm dầu mỏ và công nghệ dẫn đầu đà tăng