Chứng khoán châu Á khởi sắc do giá dầu giữ vững đà tăng