Chứng khoán Âu-Mỹ đỏ sàn, nhiều cổ phiếu công nghiệp giảm