Chứng khoán Âu-Mỹ “đỏ sàn” bất chấp thương vụ Pfizer-Allergan