Chung cư cao cấp Rome Diamond Lotus Vẫn chưa có dấu hiệu “Hạ nhiệt”