Chủ nợ tranh cãi với Argentina về số trái phiếu hàng tỷ USD