Chủ đầu tư dự án Laimian City – yếu tố quyết định niềm tin của khách hàng