Châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến nhiều thay đổi trong năm 2015